Syntetyczny, biodegradowalny olej do sprężarek klimatyzacji samochodowej, oparty na bazie
poliglikoli polarnych PAG. Charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną i chemiczną oraz odpornością na utlenianie, a także doskonałą kompatybilnością z czynnikiem R134a.