Axenol Lubricants & Grease

Zabezpieczenie antykorozyjne

Środki te dobrze zabezpieczają przed korozją. Nie uszkadzają gumy oraz tworzyw sztucznych, nie wchodzą w reakcję z lakierami. W trakcie eksploatacji zdarza się, że miejsca zabezpieczone woskiem są wypłukiwane przez wodę, dlatego też miejsca te warto zabezpieczyć powtórnie.

OLEJ PEŁZAJĄCY KONSERWACYJNY ŁT