Axenol Lubricants & Grease

Bezawaryjna praca przekładni

Skrzynie biegów to coraz bardziej skomplikowane mechanizmy, przenoszące coraz większe momenty obrotowe. Dlatego dobór właściwego oleju to jeden z najważniejszych warunków pełnej sprawności skrzyni biegów.

OLEJ PRZEKŁADNIOWY PL 140

Jednosezonowy olej PL, stosuje się do smarowania niskoobciążonych przekładni pojazdów mechanicznych
za wyjątkiem przekładni hipoidalnych, gdzie zalecana jest klasa GL-1.

NORMY I SPECYFIKACJE: API: GL-1

 

Karta Charakterystyki: WYŚWIETL