Axenol Lubricants & Grease

+48 13 436 74 77

Jesteś zainteresowany naszą ofertą AXENOL skontaktuj się
z nami lub z najbliższym dystrybutorem.

Kontakt z nami


Kontakt

Kraków,ul. Wielicka 22A, Polska
Telefon: +48 12 631 61 10
Fax: +48 12 631 61 11

Szczepańcowa,ul Przemysłowa 5, Polska
Telefon: +48 13 436 74 77
Fax: +48 13 432 35 86
Kraków, ul. Centralna 53,
Telefon: +48 12 643 63 12
Fax: +48 12 425 89 47
Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 125,
Telefon: +48 18 443 28 90
Fax: +48 18 443 21 90

Zainteresowany ofertą? Napisz do nas


Ogólny: office[at]axenol.com
Zamówienia: orders[at]axenol.com
Eksport: export[at]arge.plImię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


ZGODY


Oświadczenia niezbędne do otrzymania odpowiedzi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Arge Paliwa spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu udzielenia mi odpowiedzi dotyczącej mojego zapytania.

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.


oświadczenia niezbędne do otrzymywania informacji handlowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Arge Paliwa spółka z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych, w celu otrzymywania od Arge Paliwa spółka z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych drogą elektroniczną przez Arge Paliwa spółka z o.o. (ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, numer KRS 0000271750) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE


Uprzejmie informujemy, że:

• Administratorem podanych danych osobowych jest Arge Paliwa spółka z o.o., adres: ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków, nr tel.: +48 12 631 61 10, e-mail: biuro@arge.pl,

• celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

• podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku),

• odbiorcą Państwa danych osobowych będą w niezbędnym zakresie, wyłącznie osoby i podmioty zapewniające obsługę klienta Administratora oraz właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania,

• podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody,

• przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,

• przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz dla ewentualnego przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.